آرشیو ماهانه - آرشیو ماهانه با ساختار تاریخ

انواع سنسور در موتور خودرو

انواع سنسور در موتور خودرو عبارتند از: 1. سنسور موقعیت میل لنگاین سنسور موقعیت دقیق میل لنگ و در نتیجه پیستون ها را به ECU گزارش می کند. ECU طبق این اطلاعات (و اطلاعات دریافتی از سایر سنسورها)، لحظه و مقدار پاشش سوخت، و نیز جرقه شمع را تعیین می کند. علائم خرابی سنسور موقعیت میل لنگ این سنسور معمولا به دو صورت ایراد پیدا می کند: – خرابی کامل و روشن نشدن موتور، که در این حالت موتور استارت می خورد [...]

ادامه مطلب...